26
Tem

Proje ve Sözleşme Yönetimi

Günümüz inşaat piyasasında karşılaşılan sorunlardan deneyim almış firmamız, işe başlamadan önce günümüz planlama programları planlamasını yapar. Planlama süresinde zaman kaybedilmiş olarak gözükülse de, işin bitiş süresini öne çektiği deneyim ile sabittir. Firmamız kanunları takip edip, avukatlar ile istişare içinde sözleşmelerini hazırlar ve takibini yapar.

1. Teknik Şartname:
İhtiyaç doğrultusunda teknik gerekliliklerin belirlenmesi, Ulusal ve uluslar arası normlara uygunluk şartlarının sağlanması, İstenilen ve istenilmeyen marka model tespiti, Test ve deney koşulları ve yöntemlerinin belirlenmesi

2. Hukuki Altyapı:
Sözleşme ana yapısının kurgulanması, Süreçlerin tanımlanması, Sorumlulukların belirlenmesi, Cezai şartların belirlenmesi, İş, hizmet ve garanti süre ve koşullarının belirlenmesi

3. Teminat Yapılandırması:
İş kapsamındaki risklerin belirlenmesi, Olası riskleri karşılayacak teminat cinsinin ve içeriğinin belirlenmesi, Teminat iadeleri, çözüm koşullarının ve zamanlarının belirlenmesi

4. Süreç Yönetimi:
Tarihlerin takibi, Teminatların takibi ve çözülmesi, Teknik yükümlülüklerinin takibi, Uzlaşma yönetimi, Revizyon ve ek sözleşmelerin hazırlanması, Sözleşme Sonlandırma, Geçici kabul, Kesin kabul, Fesih işlemleri