12
Ağu

Teknik Ofis

1. Keşif Hazırlama:
Üstyapı ve altyapı projeleri için farklı olarak keşif hazırlığı yapılır. Metraj ve birim fiyatların oluşturulması deneyimli mühendis kadromuzla güncel ve idare fiyatları ile yapılmaktadır. Güncel fiyatlarla da maliyet çalışması yapılıp, genel gider ve kar eklenip teklif bedeli oluşturulur.

2. Mukayeseli Keşif Hazırlanması:
Uygulama esnasında oluşabilecek proje değişikliklerinde, imalatlar arasındaki maliyet farklarının ilk keşfe oranı bulunarak idareden onay alınması gerekmektedir. Proje değişikliğine esas imalat kalemlerinin her biri için detaylı metraj ve ihale tarihindeki güncel birim fiyatlar ile yaklaşık maliyet hesabı yapılarak mukayeseli keşif hazırlanır.

3. Analiz Oluşturma:
İdarelerin veya özel işverenlerin istediği formatta analiz hazırlanır.Analizler malzeme, makine ,işçilik ve diğer girdiler esas alınarak miktar ve birim maliyet (rayiçler) esasına göre sunulur.

4. Hakediş ve Kesin Hesap Hazırlama:
Sözleşmeye bağlı kalarak müşterinin haklarını koruyacak şekilde hakediş, kesin hesap hazırlanması, as-build projelerinin çizilmesi ve bunların idare tarafından onayını kapsamaktadır..

Mimari proje birimimiz her türlü inşaat projesinin tasarım sürecini profesyonelce yürütür.